SÖZLÜ Kabul Edilen

7.ULUSAL TARIM ÖĞRENCİ KONGRESİ SÖZLÜ BİLDİRİ LİSTESİ

 

Çiğdem USLU – İnönü Üniversitesi – Ülkemizde Kayısı Islah Çalışmaları

Tuba PARLAK – Ege Üniversitesi – Tohum Uygulamalarının (Priming) Çimlenme Üzerine Etkileri

Ayşe KATGICI, Zafer ÜÇOK - Akdeniz Üniversitesi – Avustralya Orijinli Laymlar

Feride ARDIÇ – Akdeniz Üniversitesi – Akdeniz Bölgesinde Örtü Altı Üzüm Yetiştiriciliği

Ebru Fatma BURKAÇ – Erciyes Üniversitesi – Sera Koşullarında Aşılı Ceviz Fidanı Yetiştiriciliği

Bahadır AKBAY – Ege Üniversitesi - Ateş Yanıklığı Etmeni (Erwinia Amylovora) İzolatlarının İn Vitro Koşullarda Streptomisin ve Bazı Kimyasallara Reaksiyonunun Belirlenmesi

Seyda AKBAŞ – Ömer Halisdemir Üniversitesi – Bitki Korumada Hayat Kurtaran Yeni Yöntem: Hassas Tarım ve Hiperspektral Sensorlar

Cansu KANDİL, Zeynep ASLAN, Sinem ERDOĞAN, Serpil ÇEVEN, Gülşah KESTANE, H.Sevde YÜCELER- Ankara Üniversitesi – Biyolojik Mücadelenin İyi Tarım Uygulamalarındaki Yeri ve Önemi

Barış ÇİPLİ, Faruk GENÇER, Piroz DÜZDABAN, Mazlum KAVAL, Emin KAPLAN – Bingöl Üniversitesi – Bingöl İli Elma Yetiştiriciliğinde Biyopestisitlerin Kullanımı 

Betül DEMİRDEL, Gül KOZAN – Adnan Menderes Üniversitesi – Biyolojik Mücadele Ajanı Entomopatojen Nematodlar

Funda MEMİŞOĞLU, Çağlar MENGÜÇ, Mehmet Nedim DOĞAN – Ankara Üniversitesi – Adnan Menderes Üniversitesi – Küresel İklim Değişikliğinin Yabancı Otlara Etkileri

Mustafa KARABIYIK, Uğur İKBAL, İnci ŞAHİN, Levent ÜNLÜ – Selçuk Üniversitesi – Selçuk Üniversitesi Kampüs (Konya) Domates Serasında Tuto absoluta (Meyrick) (Lep.: Gelechidae)’ nın Popülasyonun Belirlenmesi

Fadime CANBULAT, Huriye TÜRKOĞLU, İnci ŞAHİN – Selçuk Üniversitesi – DNA Barkodlama Yöntemi

Fatih BAHADIR, Özgür SAĞLAM – Namık Kemal Üniversitesi – Depo Zararlıları İle Mücadelede Diatom

Berat ERDOĞMUŞ – Ankara Üniversitesi- Gıda İsrafını Azaltmaya Yönelik Uygulamalar

İzel YILMAZ, Gülşah Ş. İBİCİOĞLU, Arş. Gör. Tuğçe UĞUR, Prof. Dr. Dilek Bostan BUDAK – Çukurova Üniversitesi – Adana’da Kadın Girişimciler ve Tarıma Katkısı

Selin BADAZLI, Sümeyye ERYILMAZ – Akdeniz Üniversitesi – Türkiye’deki Tarım Sektöründe Örgütlenme

Damla Nur SAYGILI – Selçuk Üniversitesi – Tarımda İnovasyon ve Girişimcilik

Ali ÖZTUNÇ, Kaan YALÇIN – Süleyman Demirel Üniversitesi – Kırsal Turizm

Elif BODUR -  Süleyman Demirel Üniversitesi – Intercropping

Fatma Nur ABAYLI, Ayşenur ÖZDEMİR, Uğur ŞEN – Ahi Evran Üniversitesi – Çiftlik Hayvanlarında Markör Destekli Seleksiyon (MAS)

Özlem AKTAŞ, Doç. Dr. Sevil SAĞLAM – Ahi Evran Üniversitesi – Işgın (Rheum ribes L.) Bitkisi Üzerine İn Vitro Çalışmalar

Özlem ÜNER, Doç. Dr. Sevil SAĞLAM – Ahi Evran Üniversitesi – Fasulyenin Olgunlaşmış Embriyolarından Sürgün Rejenerasyonu Üzerine Priming Uygulamasının Etkisi

Saime Buse GÜVEN -  Ömer Halisdemir Üniversitesi – Sorunları DNA’sından Çözen Yöntem : CRISPR

Talha DEĞİRMENCİ – Samsun 19 Mayıs Üniversitesi – 21 yy’nin Teknoloji Devrimi

Sinan Kadir SAYDAM, Engin ÇELİK – Akdeniz Üniversitesi – Buğdayda Sertifikalı Tohum Kullanımının Ülke Ekonomisine Katkısı

Duran Ümit YERLİKAYA, Şerife TÜFEKÇİ, Pakize Özlem KURTPOLAT, Köksal YAĞDI – Uludağ Üniversitesi – Ekim Öncesi Tohum Uygulamalarının Ekmeklik Buğday Çeşitlerinin Çimlenme Özellikleri ve Fide Gelişimine Etkileri

Oktay ŞAHİN - Ömer Halisdemir Üniversitesi- Erkek Kısırlığı ve Bitki Islahındaki Önemi

Hasan Hüseyin SAMETOĞLU, Ömer SÖZEN – Ahi Evran Üniversitesi – Ermenek İlçesinden Toplanan Yemeklik Tane Baklagil Genotiplerinin Kalite Özelliklerinin Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma

Abdullah KENETLİ – Çukurova Üniversitesi – Yerfıstığı (Arachis hypogea L.) Çeşitlerine Ait Meyvelerin Agronomik ve Fiziko-Mekanik Özellikleri Bakımından İncelenmesi

Ali Mesut KARSLI – Ege Üniversitesi – Modern Tarımda Yeni Arayışlar Biyostimülant

Duran APAYDIN – Akdeniz Üniversitesi – Sürdürülebilir Toprak Verimliliği

Kübra AYTEKİN, Büşra İLBEĞİ, Prof. Dr. Dilek Bostan BUDAK – Çukurova Üniversitesi – Beton Yığınlarında Gelecek Dikey Tarım

Emrah İLHAN – Ege Üniversitesi – Tarım Politikalarının Belirlenmesi Açısından Sürdürülebilir Gübre Yönetimi

Meryem Dilara GÜDEN – Uludağ Üniversitesi – Türkiye Arıcılığında Gelişmekte Olan Yeni Değer Apiterapi

Vedat PİRİNÇ, Kübra KAYHAN, Eyüp TOLUCAN, Sema Nur KAYA – Dicle Üniversitesi – Sebze Olarak Tüketilen Otlar