POSTER Kabul Edilen

7. ULUSAL TARIM ÖĞRENCİ KONGRESİ POSTER SUNUM LİSTESİ

Ayşe Dudu DEMİRTAŞ – Ege Üniversitesi - Organik  Maddenin Önemi Ve Yönetimi
Abdullah Berk AKKAŞ - Uludağ Üniversitesi - Tarımda Mühendis Kavramı, Ziraat Mühendisi Kimdir ?
Abdullah Okan SEÇER -  Böceklerde İnsektisidlere Karşı Direnç Mekanizmaları
Ahmet ŞAHİN - Ömer Halisdemir  Üniversitesi - Bitkilerin Abiyotik Streslere Toleransında miRNA’ların ve Epigenetiğin Rolü
Ali AKIN - Akdeniz Üniversitesi - Yağ Bitkilerinde Yüksek Oleik Asit Miktarının Artırılmasına Yönelik Islah Çalışmaları Ve Önemi
Ebru ÖMÜR, Ali KADİROĞLU, Tuğba AKDENİZ FIRAT, Ülkü KURT - Ankara Üniversitesi - Mikrobiyal Preparatların İyi Tarım Uygulamalarındaki Önemi
Ali Utku ERGİN, Salih ÇATALLAR - Akdeniz Üniversitesi - İyi Bir Gelecek İçin İyi Tarım
Alparslan Özkan - Çukurova Üniversitesi - Organik Tarım
Aslıhan KULOĞLU – Ömer Halisdemir Üniversitesi - Allelopatinin Organik Tarım İçin Önemi Ve Yabancı Ot Kontrolündeki Yeri
Aslınur ÇAVDAR - Ömer Halisdemir Üniversitesi - Epigenetik Keşif ile Genlerden Gelen Mucize: RNA İnterferans
Hasan TOPAY, Ayşe Özge KURNAZ - Ankara Üniversitesi - Organik Tarımda Bitkisel İnsektisitlerin Yeri
Azim KEYİK - Akdeniz Üniversitesi - Entegre Mücadele Yöntemleri Ve Yararları
Bahaddin ÇELİK - Ankara Üniversitesi - Buğdayda Pas Hastalıkları (Puccinia Spp.) Zararı
Barış Çetin - Akdeniz Üniversitesi - Bitki Islahındaki Yeni Yaklaşımlar ve Uygulamalar
Barış İMREK - Akdeniz Üniversitesi - Armut Psillidi[Cacopsyllapyri (L.) (Hemiptera: Psyllidae)]’ne Karşı Alternatif Mücadele Yöntemleri
Beritan ARIK - Akdeniz Üniversitesi - Patlıcan (Solanum melongena L.)’da Anter Kültürü Yoluyla Haploid Bitki Eldesi
Beyza Nur ERDOĞAN - Ömer Halisdemir Üniversitesi - Sentetik Biyoloji: Karanlıkta Parlayan Bitkiler
Bilal ONUK, Mehmet Ali MERT - Ankara Üniversitesi - Elma Ağkurdu(Yponomeuta malınellus) İle Mücadelede Sürdürülebilir Çözümler
Caner ÇEVİK, Mehmet Ali MERT, Sevil BALOĞLU - Ankara Üniversitesi - Elma İç Kurdu Mücadelesinde İlaç Alternatifi Biyoteknik Mücadele Uygulamaları
Cansu KANDİL, Hatice Sevde YÜCELER, Sinem ERDOĞAN, Zeynep ASLAN, Zeynep UZUN – Ankara Üniversitesi - Ülkemizde Ruhsatlı Doğal Düşman Böcekler
Demet Nur GÜNEŞ - Abdullah CESUR - Akdeniz Üniversitesi – Çölleşme ve Erozyonla Mücadele
Dilara BOZDOĞAN, Sevil SAĞLAM - Ahi Evran Üniversitesi - Bitkilere Gen Aktarımında Biyolistik Yöntem
Duran YALÇINKAYA - Ömer Halisdemir Üniversitesi - Mucize Bitki:Kinoa
Ebru ÖMÜR, Ali KADİROĞLU, Tuğba AKDENİZ FIRAT, Ülkü KURT – Ankara Üniversitesi - Mikrobiyal Preparatların İyi Tarım Uygulamalarındaki Önemi
Ebubekir ÇAĞLIN, Melek KUŞ - Lefke Avrupa Üniversitesi - Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi – Anız Yakma
Eda MARAL -  Meyvelerin Antioksidan Kapasiteleri Ve İnsan Sağlığı İçin Önemi
Elif Merve AYAS - Akdeniz Üniversitesi - Türkiye’de Yerli Koyun Irkları ve Islah Çalışmalarında Elde Edilen Yeni Irklar
Elif Özlem GÜNÇALDI - Ömer Halisdemir Üniversitesi - Bitki Islahının Kromozomlarının Sitogenetik ile Keşfi
Münevver KARAASLAN, Elif SÜMER, Sevil BALOĞLU - Ankara Üniversitesi - Steril Böcek Tekniğinin (SIT) Tarımsal Mücadelede Kullanımı
Emine POLAT - İnönü Üniversitesi - Örtü Altı ve Açıkta Domates Yetiştiriciliği
Esra DURU, Nurefşan CIRIK, Allahbakhsh JOİYA - Ömer Halisdemir Üniversitesi - Türkiye’de Yetiştirilen Yerel Pamuk Çeşitlerinin Genetik Transformasyon Çalışmalarında  Seçme Amacıyla Optimum Glufosinat Amonyum  Konsantrasyonunun  Saptanması
Esra Yılmaz - Ömer Halisdemir Üniversitesi - Organik Tavuk Yetiştiriciliğinde  Hormon ve Antibiyotik Tartışması
Ezgi EKİCİ, Emre ŞİRİN - Ahi Evran Üniversitesi - Koyunlarda Sıcaklık Stresinin Üreme Üzerine Etkisi
Fadime CANBULAT, İnci ŞAHİN – Selçuk Üniversitesi - Türkiye’de Domateste Yeni Bir Zararlı: Lasioptera sp.(Diptera:Cecidomyiidae)
Faruk ER, Sezer AKYOL, Mehmet Ali IŞIK - Ahi Evran Üniversitesi - Çayır Ve Meralarda Yaygın Olarak Bulunan Yabancı Otlar
Firdevs DEMİRKOL - Harran Üniversitesi - Küresel Isınmanın Böcekler Üzerindeki Etkisi
Gamze TEZCAN - Murat KARACA - Selçuk Üniversitesi - Tarım Alanlarında Önemli Bir Yabancı Ot: Küsküt (Cuscuta spp.)
Gülizar ÖZERLİ - Ömer Halisdemir Üniversitesi - Bitkilerden Elektrik Üretimi
Gülşah KESTANE, H. Sevde YÜCELER, Tuğba AKDENİZ FIRAT, Zeynep UZUN, Serpil ÇEVEN, Cansu KANDİL - Ankara Üniversitesi - Dedektif Böcekler
Gülşah KISA - Ömer Halisdemir Üniversitesi - Tarımsal Biyoteknolojide Moleküler Islah Teknikleri ve Belirteçlerin Kullanımı
Haldun KOÇAK - Ömer Halisdemir Üniversitesi - 2017 Milli Tarım Projesi
Hande VURGUN, Tuba ALBAYRAK - Ankara Üniversitesi - Tarımda Kadın İstihdamı
Hasan DAĞ - Ömer Halisdemir Üniversitesi - Solani , Solani Zehirlenmesi Ve Belirtileri
Merve KAZAK, Şükriye YILDIRIM - Ankara Üniversitesi – Güvenilir Gıda Sağlıklı Yaşam İçin İyi Tarım Uygulamaları
Hatice AFŞAR, Züleyha ZORLU- Ankara Üniversitesi - Cydia  pomonella L.  Mücadelesinde  İlaç Alternatifi Biyolojik Mücadele Uygulamaları
Hatice ERYILMAZ - Ömer Halisdemir Üniversitesi - Tarımsal Nanoteknoloji Devri
Hatice Kübra AKGÜN - Ömer Halisdemir Üniversitesi - Nesillerin Devamı: Tohum
Huriye TÜRKOĞLU - İnci ŞAHİN - Selçuk Üniversitesi - Bitkisel Kökenli Böcek Öldürücüler-Doğal İnsektisitler
İrem Buse CANPOLAT, Zeliha EROĞLU, Sabriye BELGÜZAR - Bozok Üniversitesi - Manep ve Mancozep Etkili Maddelerinin
Xanthomonas axanopodis pv. vesicatoria Üzerine Etkileri
Kazım KARAKUŞ, Caner ÇEVİK - Ankara Üniversitesi - Meyve Bahçelerinde Yaprak Bitleri İle Mücadele Olanakları
Melek BİLDİK, Emin KAPLAN, Işıl SARAÇ, Nusret ÖZBAY - Bingöl Üniversitesi - Tarımdaki Doğal Dostlarımızı Koruyalım
Merve NİŞANCI - Ankara Üniversitesi - Endokrin Bozucu Kimyasalların Su Ürünlerine Etkileri
Meryem Dilara GÜDEN - Uludağ Üniversitesi - Türkiye Arıcılığında Gelişmekte Olan Yeni Değer – APİTERAPİ
Süleyman KIZIL, Melike BARAN, M.Burak ARSLAN - Dicle Üniversitesi - Hevsel Bahçelerinin Tarihi Süreçte Diyarbekir/Amid Şehri İçin Taşıdıgı Önem Ve Yetiştirelen Meyve Sebzeler
Gizem DÖNMEZ, Nazlı AVCİ - Tarımda İthalat Bağımlılığı
Nazlıcan AYDOĞAN - Ömer Halisdemir Üniversitesi - Biyoteknolojinin Bitki Islahındaki Yeri
Nesrin AKGÜL, Murat KARACA -  Selçuk Üniversitesi - Yabancı Otlarda Mücadelede Alevleme Yöntemi
Nurdan KAZAK, İsmail ÇİÇEK - İnönü Üniversitesi - Lale Yetiştiriciliği
Nurefşan CIRIK, Esra DURU, Allahbakhsh JOİYA - Ömer Halisdemir Üniversitesi - Herbisite Karşı Dirençli Transgenik Patates Çeşitlerinin Geliştirilmesinde Seleksiyon Amacıyla Kullanılan Glufosinat Amonyumun  Optimum Konsantrasyonunun Belirlenmesi
Nurhan ARSLAN - İnönü Üniversitesi - Meyvecilikte Doku Kültürü Uygulamaları
Özgür ALTUNDAŞ - Ömer Halisdemir Üniversitesi -  Tarımsal Ürünlerde Doğru Pestisit Uygulama Yöntemleri ve Pestisit Kalıntı Miktarlarının Azaltılması
Rabia Busenaz KAYA - Ömer Halisdemir Üniversitesi - Süper Besin “Kinoa”
Ramazan KARA - Ege Üniversitesi - Hayvancılıkta Biyogüvenlik ve Mevzuat
Saliha MUTLU - Ömer Halisdemir Üniversitesi, Böceklerde İnsektisid Dirençleri ve Alternatif Mücadele Yöntemleri
Seda BAYKUŞ – Akdeniz Üniversitesi – Toprak Analizi ve Gübreleme
Seher ÖMEZLİ - Ömer Halisdemir Üniversitesi - Yüksek Sıcaklığa Toleranslı Patates Genotiplerinin Doku Kültürü Koşullarında Belirlenmesi
Sena Nur ALTUNER - Ömer Halisdemir Üniversitesi - Bitkilerde Nanoteknoloji: Biyonik Bitkiler
Tuba ALBAYRAK, Hande VURGUN - Ankara Üniversitesi - Buğdayda Pas Hastalıkları
Sinan SÜRÜN, Gizem BAŞER – Bartın üniversitesi – Atatürk Üniversitesi – Tarımın Geleceği Solucan Gübresi
Münevver KASAP, Sezen ZAMBAK - Ege Üniversitesi - Peynir Altı Suyunu Değerlendirmede Alternatif Teknikler ve Sağlık
Sezer AKYOL, Faruk ER, Mehmet Ali IŞIK - Ahi Evran Üniversitesi - Tarımsal Üretimde Nanoteknolojinin Kullanımı
Sezgin ÖNAL - Akdeniz Üniversitesi - Türkiye’de Tarımsal Örgütlenme Sorunu ve Çözüm Önerileri
Sibel ÇIRAK - Ömer Halisdemir Üniversitesi - Enzim ve mikrobiyal biyoteknolojisi
Sümeyye BAYRAM, Tuğba AKDENİZ FIRAT, Cansu KANDİL, Zeynep ASLAN - Ankara Üniversitesi - Zararlı Böceklerde İnsektisit Direnci ve Yönetimi
Yadigar AKIN - Karadeniz’in Tanınmamış Bahçe Bitkileri
Zeki SEVİMLİCAN – Ege Üniversitesi - Böceklerde Direnç Mekanizmaları
Zeynep ASLAN, Cansu KANDİL, Serpil ÇEVEN, Sinem ERDOĞAN, Zeynep UZUN, Sümeyye BAYRAM – Ankara Üniversitesi - Konvensiyonel Tarım, Organik Tarım ve İyi Tarım Uygulamalarının Benzer ve Farklı Yönleri
Zeynep SAVCI - Akdeniz Üniversitesi - Modern Sera İklim Kontrol ve Sulama-Gübreleme Otomasyonu Uygulama Sistemlerinin İncelenmesi ve Değerlendirilmesi
Ahsen GERS - Ömer Halisdemir Üniversitesi - Günümüzde Tıbbi ve Aromatik Bitkilerin Üretiminin İyileştirilmesi
Ali GENCER – Çukurova Üniversitesi – Besicilikte Etkili Faktörler
Ali KORKMAZ, Zeliha ŞAHİN, Hayriye Didem SAĞLAM  - Ahi Evran Üniversitesi-Entomopatojen Nematodların Biyolojik Mücadelede Kullanım Olanaklar 
Arda YAPANMIŞ -Ege Üniversitesi-Sığır Besisinde Etkili Faktörler
Aslıhan UYSAL - Akdeniz Üniversitesi - Melezleme Yoluyla Yeni Kesme Gül Yetiştiriciliği
Aybüke ÖRNEK, İlker HANGÜN - Selçuk Üniversitesi - Organik Su Ürünler
Aylin Buse ÖNAL, Sümeyye ATMACA - Kırmızı Palmiye Böceği (Rhynchophorus Ferrugineus Olivier   Col.: Curculionidae) Zararı Ve Mücadelesi
Nazlıcan BUDAK, Başak KOLDAŞ, Ayşe ATALAY - Ege Üniversitesi- Küresel Isınma, Böcekler ve Bitkisel Üretim
Ayşenur GÖKÇE, Ebru DÜZEN - Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi - Ezine Peyniri
Ayşenur KÜREÇ, Cansu AYBACI- Çukurova Üniversitesi - İklim Değişikliğinin Tarım Üzerine Olumsuz Etkileri 
Ayşenur ÖZDEMİR , Fatma Nur ABAYLI - Ahi Evran Üniversitesi - Hayatımızdaki Gizli Sır Soya (Glycine Max)
Ayşenur ÖZKAN - Ankara Üniversitesi - Su Ürünlerinde Atık Yönetimi Ve Su Ürünleri Atıklarının Değerlendirilmesi
Ayyüce ÇELEBİ - Ömer Halisdemir Üniversitesi - Güzelliğin ve Sağlıklı Yaşamın Sırrı ‘Aloe Vera’
Banu GÜNDÜZ, Enes DEMİREL - Ankara Üniversitesi - Kırmızı Örümcekler İle Entegre Mücadele
Batuhan TIRAŞ, ,Elif SÜMER, Mehmet Ali MERT - Ankara Üniversitesi - Meyve Bahçelerinde Ateş Yanıklığı ( Erwinia Amylovora) İle Etkili Mücadele
Berker AYAZ - Ankara Üniversitesi - Sürdürülebilir Su Ürünleri Üretiminde Entegre Multi Trofik Sistem
Betül ALBAYRAK - Selçuk Üniversitesi - İyi Tarım Uygulamaları
Bircan DEMİRAL, Serap GÜNER - Buğdayda Pas Hastalıkları Ve Mücadelesi
Alperen ALTINPARMAK, Burak ARICI, Hasan KANLI, Musa UĞUR , Oğuzhan KÖYMEN, Uğur ÇAKICI - Ankara Üniversitesi - Zirai İlaçlarin Arilar Üzerindeki Etkisi
Burak ERDURAN, Gözde UYSAL, Şerifcan TUNA - Ege Üniversitesi - Yabancı Ot Mücadelesine Yeni Bir Yaklaşım ''Zeytin Karasuyu Ve Pirina''
Burhan Egemen ERDAL - Ömer Halisdemir Üniversitesi - Tarımda Sulama
Büşra GÖNEN - Selçuk Üniversitesi - Patateste Ön Çimlendirme Ve Bir Araştırma
Büşra TOP - Mevsimlik (Gezici) Tarım İşçileri
Cesim Erdoğan - Ömer Halisdemir Üniversitesi - Toprak Anamız ve Altın Kaynağımız
Denizhan DOĞAN - Akdeniz Üniversitesi - Bitki Beslemenin Önemi Ve Toplum Sağliğiyla İlişkisi
Doğukan ACER - Ömer Halisdemir Üniversitesi - Damlama Sulamada Su Akış Kontrolü
Elif Gizem GÜÇLÜ - Ankara Üniversitesi - İnsan Sağlığı Açisindan Keçi Sütünün Yeri Ve Önemi
Emre KARAÇAY - Ömer Halisdemir Üniversitesi - Ülkemizde Gojiberi Yetiştiriciliği
Erkan Güneş - Ömer Halisdemir Üniversitesi - Bugünün Acizliği Yarının Çaresizliği : İklim Değişikliğinin Türk Tarimina Etkileri
Esra DEMİRCİ, Gizem BARIŞ - Ege Üniversitesi - Fermente Süt Ürünleri Tüketimi ve Laktoz İntolerans
Esra KÖK,  Neşe ŞEBAY - Çukurova Üniversitesi - Organik Çilek Yetiştiriciliği
Vedat PİRİNÇ, Ceylan YILMAZ, Eyüp TOLUCAN , Sema Nur KAYA - Dicle Üniversitesi - Diyarbakır İli Bismil İlçesi Örtü Alti Yetiştiriciliği Potansiyeli
Fadime YALÇINKAYA - Ege Üniversitesi - Tarımsal Uygulamaların  Ekolojik Etkileri
Fatma Gül SAYGILI, Hatice Kübra DÜNDAR - Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi - Türkiye’de Tarım Arazilerinin Amaç Dışı Kullanımı
Fatma YILMAZ, Rakiya CİHAN , Hüseyin KARATAŞ , Dilek DEĞİRMENCİ KARATAŞ - Diyarbakır İli Bağcılık Potansiyeli
Fazilet TAŞ - Ege Üniversitesi - Lale Soğanı Yetiştiriciliğinde Ege Üniversitesi Z.F. Bahçe Bitkileri Bölümünde Yürütülen AR-GE Projesi
Furkan ASLANTOĞ – Endüstri Bitkileri 
Gizem KAYALI, Rabia Kübra BAHÇECİ - Çukurova Üniversitesi - Şalgam Suyunun Pazarlanması
Gülizar Özerli - Ömer Halisdemir Üniversitesi - Süs Bitkileri Yetiştiriciliği Ve Islahı
Gülnaz KARAKOL - Çukurova Üniversitesi -Tarım Ve Gençlik
Handan YILDIRIM - Ahi Evran Üniversitesi - Bademin Çoğaltilmasi
Handenur AKKAN - Ömer Halisdemir Üniversitesi - Ev Yetiştiriciliğine Uygun Minimal Marul Üretimi
Hasan Hüseyin DEDE - Ömer Halisdemir Üniversitesi - Topraksız Tarım
Hasan YALÇINKAYA, Osman PAYAS - Selçuk Üniversitesi - Organik Tarımın Yaygınlaştırılmasında Eğitimin Önemi
Hatice YAYLACI, İnci ŞAHİN - Selçuk Üniversitesi - Konya Ve Karaman İllerinde Bulunan Bazı Tarımsal Ürünlerde İnsektisit Kullaniminin Değerlendirilmesi
Hilal Sena SERDAROĞLU - Ege Üniversitesi - Tarımda Alternatif Üretim: Bitki Doku Kültürü
Hilmi KAYA, Mehmet ERDURAK - Ahi Evran Ünversitesi - Yerfıstığı Zararlıları Ve Mücadele Yöntemleri
Hüseyin YARANLI, Ali IRMAK, Selin TÜREMEN - Ankara Üniversitesi - Yeşil Devrimin Ve Endüstriyel Tarimin Sonucu Olarak; Topraksiz Tarim
İbrahim Kazım ATALAN  - Ömer  Halisdemir Üniversitesi - Gelişmekte Olan Tahıllardan Teff Bitkisinin Ülkemizde Islahı
Kadriye KARATAŞ, Doğukan DURMUŞ - Akdeniz Üniversitesi - Kaliteli Süt Üretimi
Kadriye YURTASLAN - Ömer Halisdemir Üniversitesi - Önemli Protein Kaynaklarından Olan  Baklagiller
Kübra İLGA - Ömer Halisdemir Üniversitesi - Üretim Biyoteknolojisi   
Kübra Selvi DURAP, Mehmet Ali MERT, Münevver KARAASLAN - Ankara Üniversitesi - Elma Bahçelerinde    Kabuklu Bitler İle Mücadelede Doğa Dostu Yöntemler
Merve ÇOŞKUN, Metin TUNA - Namık Kemal Üniversitesi - Kinoa’nın Tarım Üretim ve İnsan Beslenmesindeki Önemi
Merve DEMİRKES - Ege Üniversitesi - Türkiye ve Ege Bölgesi’nin Organik Tarımı
Mervan POLAT - Akdeniz Üniversitesi - Ülkemizdeki Yaş Meyve Ve Sebze Piyasasının Durumu Ve Ülke Ekonomisine Katkilari
Merih DEMİR, Caner ÇEVİK - Ankara Üniversitesi - Yaprakbükenler İle Çevre Dostu Mücadele Uygulamaları
Mehmet BÜNÜL - Akdeniz Üniversitesi - Türkiye’deki Yabancı Otların Herbisit Direnci Ve Kontrolü
Mehmet Ali IŞIK, Sezer AKYOL, Faruk ER - Ahi Evran Üniversitesi - Geven(Astragalus L.) Önemi Ve Kullanım Alanları
Mihriban ATSEVER, Hülya GÜMÜŞ, Yasemin AYDIN - Dicle Üniversitesi - Diyarbakir İli Ergani İlçesi Bağcilik Potansiyelinin Analizi 
Muhammet Mustafa SEZER - Ömer Halisdemir Üniversitesi - Bitkilerde Gen Aktarım Teknikleri
Nuri Can ÖZKAN, Merve ÇOŞKUN, Metin TUNA - Namık Kemal Üniversitesi - Flow Sitometri ve Tarımsal Araştırmalarda Kullanımı 
Pınar KARABUDAK - Akdeniz Üniversitesi – Bitkisel Üretimde Bombus Arısı( Bombus Terrestris L.) Kullanımı Ve Ticari Yetiştiriliciği
Recep Birkan EKİZ - Ankara Üniversitesi - Örtü Altı Domates Yetiştiriciliği
Sabina MAMEDOVA, Saad MALİK - Ömer Halisdemir Üniversitesi - Hızlı, Uygulanabilir ve Mucizevi Bir Biyo-zenginleştirme yöntemi: Moringa
Selin KOCA - Selçuk Üniversitesi -Bitkilerin Hastalık Etmenlerine Karşı Gösterdikleri Direnç Mekanizmaları 
Selman ÖZKAN, Behiye Banu BİLGEN - Namık Kemal Üniversitesi - Korunga’nın Tarımsal Üretimdeki ve Hayvancılıktaki Önemi
Sibel SARIER - Akdeniz Üniversitesi - Hayvansal Üretimde Hassas Tarım Teknolojilerinin Kullanımı 
Özge UYGUNER, Sinem GÜLTEKİN - Çukurova Üniversitesi - Organik Yumurta Üretimi
Sinem ÖZBOLAT, Damla Nur ÇETİN - Çukurova Üniversitesi - Kırsal Kalkınma Ve Tarım
Süleyman ÇALIŞLAR, Yaşar YETİŞİR, Ökkeş DİNGİŞ - Un Kurdu Böceğinin Organik Kanatlı Hayvan  Beslemede Kullanım İmkânları 
Tuğçe Alan - Çukurova Üniversitesi - Tarımsal Örgütlenme
Umut YILMAZ, Enes EROĞLU - Selçuk Üniversitesi - Önemli Bir Zararlı: Yıkıcı Tür Drosophila Suzuki 
Ykbal AVEZBAYEVA - Ömer Halisdemir Üniversitesi - Genetik Mühendisliğinin Dünya İçin Önemi
Elif ARSLAN, Hatice DEMİR, Merve ÇATAY,  Zeliha ŞAHİN - Ahi Evran Üniversitesi - Topraksız Tarımda Zararlılarla Mücadelede Biyolojik ve Biyoteknik Yöntemler
Züleyha ZORLU, Bilal ONUK, Merve ATAMAN, Hatice AFŞAR - Ankara Üniversitesi - Bitkisel Üretimde İyi Tarım Uygulamaları
Ahmet Deniz NAR - Akdeniz Üniversitesi - Türkiye Ziraat Fakültelerindeki Uygulamalı Eğitim Eksikliğine Yönelik Bir Girişim Olarak ZMO Genç Antalya Uygulama Alanı Örneği
Aziz ARIK, Oktay CAN - Çukurova Üniversitesi – Tarım Alanlarının Tarım Dışı Kullanımı
Selahattin ŞAHAN, Ceren MUTLUDAĞ – Çukurova Üniversitesi – Lale Yetiştiriciliği
Esma Zemheri - Akdeniz Üniversitesi - Bitki Islahında Anter Kültürü ile Haploid Bitki Eldesi
Furkan SAFİ - Akdeniz Üniversitesi - Bitkisel Üretimde Dengeli Gübrelemenin Önemi
Gülbahar ARIKAN, Gabriella BERİGEL, Nurcan GÜCER, Nüket ÖNELGE – Çukurova Üniversitesi - Turunçgil Süs Bitkilerinde Turunçgil Cüceleşme Viroid (CEVd)Etmeninin Araştırılması
Mustafa KAYA, Nihal ÖZDER - Namık Kemal Üniversitesi - Biyolojik Mücadelede Yumurta
Parazitoiti Trichogrammalar
Münire TOPSAKAL, Fatma Nur ABAYLI, Hilmi KAYA - Ahi Evran Üniversitesi - ELİSA (Enzyme-Linked Immuno Sorbent Assay)
Müzeyyen OZAN - Akdeniz Üniversitesi - Koyunlarda ASIP (Agouti Sinyal Proteini) ve Diğer Hayvanlarda Yapılan Çalışmalar
Nazlı YAVUZ - Ege Üniversitesi - Kırsal Kalkınma Ve Politika Arayışları
Nursena ÇOLAK - Ömer Halisdemir Üniversitesi - Doğadan Gelen Mucizevi Yeşil Çay                                                                                                    
Özge SUR, Özlem AYDIN - Ahi Evran Üniversitesi - Hazır Yemek Sektöründe Gıda Güvenlik Sistemleri Uygulamaları
Özkan AYDIN, Zeliha ŞAHİN, Hayriye Didem SAĞLAM - Ahi Evran Üniversitesi - Sebze Alanlarında Zararlı Nematod Türleri Ve Mücadele Yöntemleri
Rabia GÜNDÜZ - Ömer Halisdemir Üniversitesi - Türkiye Tohum Üretim ve Araştırma Bölgesi Projesi
Semih ÇOBAN, Mehmet Ali MERT, Bünyamin YILDIZ - Ankara Üniversitesi - Elma Küllemesinde Entegre Mücadele
Özge Nur ÖZKAN, Sevilay ÖZTÜRK, Mehmet Kadir ÜZER - Ege Üniversitesi - Yemeklik Tane Baklagiller
Sümeyye ÜN - Ömer Halisdemir Üniversitesi - Organik Tarımda Çilek Yetiştiriciliği
Şule TAŞPINAR - Ömer Halisdemir Üniversitesi - Organik Tarımda Biyolojik Mücadele
Uğur TOPCU, Tolga KÖKSAL - Akdeniz Üniversitesi – Bambus Arısı
Vedat YILMAZ, Selma BALCI BOYACI - Ahi Evran Üniversitesi - Hünnap Meyvesinin Morfolojik Özellikleri Ve Yetiştiriciliği
Yağmur YÜZER - Akdeniz Üniversitesi - Hastalıklarda ve Böceklerde Direnç Mekanizmaları
Yusuf Şamil TERECİ - Ömer Halisdemir Üniversitesi - Tarımsal Devamlılıkta Biyo-Gübre’nin Önemi
Ykbal AVEZBAYEVA - Ömer Halisdemir Üniversitesi - Bitki Büyüme Düzenleyici ve Biyolojik Mücadele Etmeni Olarak Bakteriyel Endofitler
Yusuf AFŞAR - Ömer Halisdemir Üniversitesi - Genetiği  Değiştirilmiş Organizmalar(GDO) Biyogüvenlik
Yusuf Murat KEÇE, Alim AYDIN, Abdullah ULAŞ - Erciyes Üniversitesi - Kışlık yeşil sebzelerdeki klorofil ve nitrat düzeylerinin insan sağlığı açısından değerlendirilmesi 
Batuhan KAYA - Süleyman Demirel Üniversitesi - Meyve Ağaçlarında Budama
Ahmet ÖLMEZ - Süleyman Demirel Üniversitesi - Tarımsal Zararlılarla Savaş Yöntemleri
Ali KAHRAMAN - Süleyman Demirel Üniversitesi - Meyvecilikte Anaç Seçimi
Berk Hun HOYRAZ - Süleyman Demirel Üniversitesi - Turunçgil Hastalıkları
Berkay ÖZKIR - Süleyman Demirel Üniversitesi -  Aspir Bitkisi Ve Kullanım Alanları
Büşra ÖZGÜL, Ülkü YILDIRKAN, Gülçin KOÇER, Canan YILDIRIM - Süleyman Demirel Üniversitesi - Gıda Muhafazasında Yeni Bir Teknoloji: Işınlama
Canan YILDIRIM, Büşra ÖZGÜL, Ülkü YILDIRKAN,  Gülçin KOÇER Özlem ARLI - Süleyman Demirel Üniversitesi - Isparta Gülü (Rosa Damascena) ve Gül Ürünleri

Cengizhan YÜCEER, Gülçin KOÇER , Canan YILDIRIM, Büşra ÖZGÜL, Ülkü YILDIRKAN – Süleyman Demirel Ünivrsitesi - Lavanta Balı 
Damla Nur ATAY - Süleyman Demirel Üniversitesi - Kuzu Göbeği Mantarı
Dursun BOĞA, Şeref KAYALAR - Süleyman Demirel Üniversitesi - Türkiye’de Tarımda Kadın Emeği
Emine KAPLAN - Süleyman Demirel Üniversitesi - Domates Hastalıkları Ve Zararları
Enis BAYRAKTAR - Süleyman Demirel Üniversitesi - Zeytin Yetiştiriciliği
Gülçin KOÇER , Canan YILDIRIM, Büşra ÖZGÜL, Ülkü YILDIRKAN, Cengizhan YÜCEER - Süleyman Demirel Üniversitesi - Lavanta Yetiştiriciliği ve Lavanta Balı
Hanife ekici - Süleyman Demirel Üniversitesi - Türkiye’deki Bağcılık
İpek ACAR - Süleyman Demirel Üniversitesi - Muğla’nın İncisi Günlük Ağacı (Liquidambar Orientalis)
Kaan SEVİM - Süleyman Demirel Üniversitesi - Zeytin Üretimi,İthalat ve İhracatı
Kaan YALÇIN - Süleyman Demirel Üniversitesi - Bahçe Bitkileri Çoğaltılması
Kader ÇEVİK, Gizem RÜZGAR, Şule TÜRKOĞLU - Süleyman Demirel Üniversitesi - Antep Fıstığı (Pistacia Vera L.) Yetiştiriciliği
Muammer BÜLBÜL - Süleyman Demirel Üniversitesi - Kinoa Tarımı 
Murat Çöne - Süleyman Demirel Üniversitesi - Elma Bahçeleri İçin 2016 Yılı Tesis ve Üretim Maliyeti
Mustafa Demirel - Süleyman Demirel Üniversitesi - Mucize Meyve Altın Çilek
Nur Sultan ÇELİKBAŞ - Süleyman Demirel Üniversitesi - Anason Yetiştiriciliği
Nuri DEĞİRMENCİ - Süleyman Demirel Üniversitesi - Topraksız Yetiştiricilik Sisteminde Bitki Besleme Yönetimi
Salih ÖZGÜNSÜR - Süleyman Demirel Üniversitesi - Sanayiye Yönelik Bahçe Bitkileri Tarımı
Sefa KOCAKAYA - Süleyman Demirel Üniversitesi - Ejder Meyvesi
Süha Serkan ATINIZ - Süleyman Demirel Üniversitesi - Kültür mantarı yetiştiriciliği
Sezer SIR - Süleyman Demirel Üniversitesi - Limon (Citrus) Yetişticiliği
Sezgi Nur ÖZKAN - Süleyman Demirel Üniversitesi - Kocayemiş (Fragaria vesca) Üretilmesi
Sultan TAY - Süleyman Demirel Üniversitesi - Sarı Kantaron Bitkisi
Tansu ÖZEN - Süleyman Demirel Üniversitesi - Türkiye’nin Tarımsal Yapısı Ve Sorunları
Tuğba SONKAYA – Süleyman Demirel Üniversitesi - Papatya
Tuğba YENER - Süleyman Demirel Üniversitesi - Seralarda Co2 Gübrelemesi
Uğur BÜLBÜL - Süleyman Demirel Üniversitesi - Çilek Yetiştiriciliği
Ülkü YILDIRKAN, Canan YILDIRIM, Büşra ÖZGÜL, Gülçin KOÇER - Süleyman Demirel Üniversitesi - Organik Yağ Gülü (Rosa Damascena Mill.) Yetiştiriciliğinde Bahçe Tesisi Sorunu
Vesile ARSLAN - Süleyman Demirel Üniversitesi - Kirazda Monilya Hastalığı
Abdulhaluk YILMAZ ve Ahmet KORKMAZ - Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi - Sitidin Uygulamalarının Su Stresi Altında Biber Tohumlarının Çimlenme Ve Çıkış Performansı Üzerine Etkisi
Aybüke ATAK - Ömer Halisdemir Üniversitesi - Bitkiler için Organik Madde ve Faydaları
Bekir Can ŞİMŞEK, Satı GÜNLÜ, Nuran AYVA - Ankara Üniversitesi - Şekerpancarında (Beta Vulgaris Var. Saccherifera L.)Farklı Söküm Zamanlarında Verim Ve Kalite Değerlerinin İncelenmesi
Betül KIZILDENİZ - Ömer Halisdemir Üniversitesi - Türkiye’de Küresel İklim Değişikliğinin Bitkilerdeki Fenolojik Etkisi                      
Erhan METİN - Akdeniz Üniversitesi - Koruyucu Tarım Uygulamaları
Esma ORÇAN - Ege Üniversitesi - Tarım Sigortaları Ve Doğal Afetler
Hatice TANYERİ - Ömer Halisdemir Üniversitesi - Sağlıklı Nesiller İçin: Biyoinsektisitler
İsmail AYDOĞAN - Ankara Üniversitesi - Böceklerle Mücadelede Feromonların Kullanılması
İzzet GÜN - Ege Üniversitesi - Yeni Bir Meyve Aronia’nın Doku Kültüründe Biyoreaktör İle Çoğaltılması
Kander KOÇ - Ahi Evran Üniversitesi - Organik Tarımda Depo Zararlıları İle Mücadele
Mahmut BİÇER - Çukurova Üniversitesi - Kanatlı Hayvanlarda Alternatif Yem Kaynağı Olarak Böceklerin Kullanılması
Nurdan KAZAK, İsmail ÇİÇEK - İnönü Üniversitesi - Lale Yetiştiriciliği
Nurhan ARSLAN, Ayşe ŞANLI - İnönü Üniversitesi - Meyvecilikte Doku Kültürü Uygulamaları
Özlem SERÇE - Ömer Halisdemir Üniversitesi - Bitkisel Hormonlar ve Etkileri
Süleyman ÇALIŞLAR, Yaşar YETİŞİR, Ökkeş DİNGİŞ - Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi - Un Kurdu Böceğinin Organik Kanatlı Hayvan Beslemede Kullanım İmkânları
Ufuk SOYSAL,  M. Göksel AKPINAR - Akdeniz Üniversitesi - Yaş Meyve Sebze Ürünlerinde Tüketici Satın Alma Davranışı Analizi
Hüseyin KARATAŞ, Umut Nursi SEVİM, Berk AKTAN, Mazlum ŞANLI – Dicle Üniversitesi - Diyarbakır İlinde Yetiştirilen Üzüm Çeşitlerinin Yöresel Değerlendirilme Amaçlı Kullanım Alanları
Halit Deniz ŞİRELİ, Umut Tuncer TOPCU, Onur Burak POLAT, Narin DÖNMEZ – Dicle Üniversitesi - Türkiye’de Küçükbaş Hayvan Yetiştiriciliğinin Genel Durumu
Zeliha Ayça VAROL - Ömer Halisdemir Üniversitesi - Kafayı Karıştıran Şeker Tartışmaları
Ertuğrul ERGİN – Ömer Halisdemir Üniversitesi – Ürettiğimizi Satabiliyor Muyuz